Általános Szerződési Feltételek

Érvényes: 2019. július 1-től

Figyelem!
Az ÁSZF megváltozott. A változások 2019. július 1. napjától hatályosak, így az ezen a napon vagy azt követően igénybe vett szolgáltatások tekintetében irányadók!

Az Általános Szerződési Feltételek hatálya a POSTEL HOSTEL, KEDVES VENDÉGHÁZ és BLAHA ROOMS elnevezésű szálláshelyekre terjed ki. A POSTEL Kft. jelen Általános Szerződési feltételeit a saját nevében eljárva teszi közzé.

1) A SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

POSTEL HOSTEL – KEDVES VENDÉGHÁZ – BLAHA ROOMS

Cím: Postel Kft., 1056 Budapest, Papnövelde utca 2.
Telefon: 06-30-493-1557
E-mail: postel@postel.hu
Internet: http://www.postel.hu

2) A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA ÉS FELTÉTELEI:

a) a szolgáltatás megrendelése:

A megrendelést minden esetben írásban (e-mail, stb.) kell megküldeni. A szállás elérhetőségei a www.postel.hu  honlapon találhatók.
A megrendelésnek tartalmaznia kell a Vendég nevét, címét, az érkezés és távozás pontos időpontját, a szobatípust, telefonos elérhetőséget.
A szálláshelyek minden megrendelést írásban igazol vissza (telefax, e-mail).


b) az ajánlatok érvényessége:
A Postel Kft. ajánlatai minden esetben rögzítik az érvényességi időt.

c) a szolgáltatás lemondása:
A Vendég kötelezettséget vállal arra, hogy az általa megrendelt szolgáltatások esetleges lemondásáról, módosításáról vagy bármilyen egyéb változásról a szolgáltatás kezdetét megelőzően, írásban tájékoztatja a Postel Kft.
Egyéni megrendelések esetén kötbérmentes lemondásra – amennyiben a vendéggel megkötött egyedi megállapodás másként nem rendelkezik – az érkezést megelőzően hét nappal van lehetőség.
Amennyiben a Vendég nem érkezik meg, illetve rendelését nem mondja le a megfelelő határidőig, a kötbér mértéke a megrendelt szolgáltatás díjának 100%-a.
Csoportos megrendelés esetén egyedi üzletkötéskor kerül sor a lemondási feltételek  rögzítésére.

d) a szálláshelyre történő érkezés-távozás:
A szálláshelyek szobáit az érkezés napján 15:00 órától lehet elfoglalni, és a hazautazás napján 10:00 óráig kell elhagyni.

3) FIZETÉSI FELTÉTELEK

A megrendelt szolgáltatások ellenértéke fizethető átutalással, illetve a helyszínen készpénzzel, bankkártyával, Széchenyi Pihenőkártyával (SZÉP kártya), szálláshely zseb.

A Postel Kft. fenntartja a jogot, hogy a vendég által megrendelt szolgáltatás igénybevétele előtt, de legkésőbb a vendég érkezésekor a szolgáltató fizetési garanciát kérjen. A fizetési garancia lehet a vendég bankkártyájával történő előauthorizáció, illetve a megrendelt szolgáltatás helyszínen történő kiegyenlítése érkezéskor készpénzzel vagy a Postel Kft. által elfogadott készpénz helyettesítőkkel, továbbá a szolgáltatás igénybevételének  megkezdése előtt 10 nappal a megrendelt szolgáltatás értékével egyező összegű banki átutalás a szolgáltató bankszámlájára.
SZÉP kártyával történő fizetés esetén a jogos kártyahasználat érdekében a Postel Kft. kérheti a megrendelt szolgáltatások előre történő fizetését, és a Vendég személyazonosításra alkalmas közokiratát (személyi igazolvány, vezetői engedély vagy útlevél bemutatása). A Vendég köteles az azonosítási felkérésnek eleget tenni. Ha az azonosítás bármely, a szolgáltatón kívülálló okból nem valósul meg, Postel Kft. megtagadhatja a SZÉP kártyával történő fizetés elfogadását.

Átutalás esetén a megrendelt szolgáltatások ellenértékét, az ajánlatban rögzítettek szerint, határidőre Vendég köteles a szolgáltató – Postel Kft. – bankszámláján jóváírni.

4) ÁRAINK

A Postel Kft. által kiadott árak minden esetben tartalmazzák a nyomtatás időpontjában érvényes, törvényben meghatározott ÁFA-t.

Az árak nem tartalmazzák azonban az idegenforgalmi adót, amelyet a szolgáltatás helyszínén kell megfizetni.
Az árak – a 4/2009 (I.30) NFGM-SZMM együttes rendelet 6. §-a alapján – a szolgáltatás nyújtásának helyén, jogszabálynak megfelelő módon kerülnek feltüntetésre. A Vendég a szolgáltatás díjáról a szálláshely recepcióján is megfelelő tájékoztatást kaphat a szolgáltatásnyújtás megkezdése előtt.

A Postel Kft. az árváltozás jogát fenntartja.
Az aktuálisan érvényesítésre kerülő árakat a szolgáltató a megrendelés visszaigazolásában közli.

5) REKLAMÁCIÓ:

A szolgáltatás ideje alatt felmerülő esetleges panaszok esetén a Vendég az elutazás időpontjáig a szálláshely recepcióján, írásban élhet kifogással.
Szolgáltató a panaszokat három napon belül köteles kivizsgálni, illetve azokra érdemben reagálni.
 

6) KÁRTÉRÍTÉS:

Postel Kft. az általa okozott károkért a vonatkozó jogszabályok szerint felel.
Amennyiben a vendég a helyszínen elmulaszt panaszt tenni, a későbbiekben kártérítésre nem jogosult.

A Vendég kijelenti, hogy az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat megismerte, azokat tudomásul vette.

Budapest, 2019. július 1.